KOMINIARSTWO ŁUKASZ VOGT

Okresowe kontrole kominiarskie - oferujemy regularne kontrole przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych, by stwierdzić stan instalacji, wyłapać nieprawidłowości i w przypadku ich stwierdzenia odpowiednio zadziałać.

Odbiory kominiarskie do odbioru budynku nowego i przebudowanego - bezpieczeństwo w budynku nowym lub przebudowanym zależy w głównej mierze od prawidłowego działania komina. Mistrz kominiarstwa sprawdza stan komina w stanie surowym budynku oraz po zainstalowaniu urządzeń grzewczych. Sprawdza szczelność i drożność przewodu kominowego, zgodność wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych i tych, gdzie zainstalowano urządzenia grzewcze, stan przewodów od najniższej położonego urządzenia po komin na dachu. Całość sprawdza z projektem i wykonuje opis, w którym zamieszcza ewentualne konieczne poprawki. Warto zlecić to nam, gdyż zrobimy to rzetelnie, nie narażając nikogo na niebezpieczeństwo.