SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej - dysponujemy wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, który pozwala z bardzo wysoką dokładnością ocenić szczelność instalacji. Na tej podstawie wystawiamy zaświadczenia.

Sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych - przeprowadzamy takie kontrole, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości czyścimy przewód wentylacyjny, by przywrócić mu prawidłowe działanie, co poprawia działanie urządzeń grzewczych oraz bezpieczeństwo ich użytkowania.