FREZOWANIE

Nasza firma oferuje montaż wkładów kominowych, by poprawić ich bezpieczeństwo i wpłynąć na cykl palenia. Jednak zdarza się tak, że przekrój komina jest zbyt mały, by włożyć do niego gotowy wkład kominowy. Pamiętać bowiem należy, że taka operacja zawsze zmniejsza przekrój komina. Jeśli ten jest zbyt wąski zamiast poprawy, nastąpi pogorszenie cyklu spalania.

Kolejnym problemem może okazać się osadzenie się w kominie sadzy szklistej. Pojawia się ona, gdy spalany materiał jest mokry, najczęściej dotyczy to drewna, przy jednoczesnym dostarczaniu zbyt małej ilości powietrza do spalania. Powoduje to niską temperaturę paleniska, gdzie woda tylko odparowuje z drewna, osadza się w kominie, a na niej osadza się sadza. Po odparowaniu wody z sadzy powstaje właśnie sadza szklista, której nie da się wyczyścić szczotką, potrzeba specjalnego sprzętu. My oferujemy właśnie takie usługi, które pomogą poszerzyć przekrój komina w obu tych przypadkach. Dopiero po profesjonalnym i dobrze przeprowadzonym frezowaniu można zastosować wkład kominowy o przekroju zgodnym z zastosowanym piecem.