CZYSZCZENIE

Czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych - wszystko, co powoduje zmniejszenie średnicy przewodów, czyli sadza, gniazda ptaków, urwane części komina, wpływa niekorzystnie na ciąg kominowy, co z kolei powoduje problemy z całościowym spalaniem, większe koszty ogrzewania domu oraz niebezpieczeństwo zaczadzenia. Bardzo ważne jest ich regularne sprawdzania i oczyszczanie.